نوب وردپرس

ژوئن 2021 - نوب وردپرس

- بار
چگونه از وب سایت درآمد کسب کنیم ؟

چگونه از وب سایت درآمد کسب کنیم ؟

طراحی سایت به چه منظور؟ یکی از مرسوم ترین پرسش ها درباره‌ی وبسایت های اینترنتی این می باشد که یک سایت چه طور قادر است به درآمد برسد. پاسخ به این پرسش نیاز به تحلیل و ارزیابی روی انواع وبسایت ها دارد. این نکته که چه سایتی و با چه هدفی راه‌ اندازی می شود بر شیوه و میزان درآمد آن اثرگذار می باشد. ابتدا به آنالیز انگیزه های طراحی وبسایت می‌ پردازیم و بعد از آن آیتم های مو جود را به منظور درآمد زایی سایت ها از طریق دنیای اینترنت بررسی می‌ کنیم. می توان گفت که وب سایت ها با انگیزه های متفاوتی راه اندازی می شوند. برخی از آنها صرفا یک وب سایت برای درج اطلاعات بیشتر در مورد یک […]