نوب وردپرس

افزونه Conditional shipping and payments، افزونه درگاه پرداخت و حمل نقل شرطی ووکامرس - نوب وردپرس

قیمت محصول : $0.00

رایگان – خرید

افزونه درگاه پرداخت شرطی ووکامرس  | افزونه Conditional shipping and payments | افزونه درگاه حمل نقل شرطی ووکامرس

معرفی افزونه Conditional shipping and payments

افزونه درگاه پرداخت و حمل نقل شرطی یک افزونه وردپرس فروشگاهی که به شما راهی ساده برای محدود کردن روش های حمل و نقل، درگاه های پراخت و مناطق حمل و نقل می دهد.

افزونه Woocommerce Conditional Shipping and Payments پلاگین نمایش شرطی روش حمل و نقل ، کشور و استان حمل و نقل و درگاه پرداخت برای ووکامرس می باشد. ممکن است  که شما بخواهید روش های حمل و نقل و درگاه های پرداخت و کشورها و حتی استان های خود را محدود به نمایش در شروط خاص بکنید، فرضا اگر مشتری از دسته بندی سوپرمارکت استفاده کرد، روش حمل و نقل پیک موتوری حذف شود یا مثلا اگر مشتری دارای نقش کاربری نویسنده در سایت شما بود دیگر روش های حمل و نقل حذف شوند و تنها حمل و نقل رایگان برای او فعال شود! اینها تنها بخش کوچکی از ویژگی های بسیار زیاد و قدرتمند این افزونه می باشد!

با افزونه Conditional shipping and payments  روی روش های حمل و نقل و پرداخت فروشگاهت کنترل کامل داشته باش !

افزونه درگاه پرداخت و حمل نقل شرطی ووکامرس

امکانات افزونه نمایش شرطی درگاه پرداخت و روش حمل نقل | Woocommerce Conditional Shipping and Payments

قابلیت غیرفعال کردن روش های حمل و نقل بر اساس وزن ، تعداد محصولات موجود ، کل سبد خرید.

شما میتوانید دسترسی به حمل و نقل رایگان ، نرخ ثابت و سایر گزینه های حمل و نقل را برای هر محصول ، دسته یا کلاس حمل و نقل کنترل کنید.

روش حمل و نقل و دسترسی به درگاه های پرداخت را به مشتریان خاص و نقش مشتری مانند دارندگان عضویت ویژه (سازگار با Woocommerce Memberships) یا مشتریان عمده فروشی محدود کنید.

افزونه درگاه پرداخت و حمل نقل شرطی ووکامرس

قابلیت فعال کردن درگاه پرداخت ویژه هنگام خرید اشتراک (سازگار با افزودنی WooCommerce Subscriptions)

قابلیت فعال کردن محدودیت حمل و نقل برای کشور ، استان یا کد پستی برای محصولات خاص

قابلیت نمایش یک پیام اعلان سفارشی در صفحه پرداخت برای اطلاع رسانی به مشتری از نوع محدودیت ها

افزونه درگاه پرداخت و حمل نقل شرطی ووکامرس

افزونه وردپرس Woocommerce Conditional Shipping and Payments قابلیت تعیین محدودیت های شرطی خاص برای هر محصول تکی را دارد یعنی شما میتوانید از ویرایش محصول محدودیت های شرطی دلخواه خود را اعمال کنید. شما میتوانید نمایش درگاه های پرداخت و روش های حمل نقل و کشور و استان را بر اساس نقش مشتری، وزن محصول، کد کوپن، تعداد محصولات موجود در سبد خرید، هر محصول خاص، دسته بندی محصولات، مجموع محصولات، مجموع سبد خرید، مجموع سفارش، محصولات حراج، کد پستی حمل و نقل، کشور و استان حمل و نقل، کشور صورتحساب، کلاس حمل و نقل و محصولات پیش خرید تنظیم کنید.

افزونه درگاه پرداخت و حمل نقل شرطی ووکامرس

فعال یا غیرفعال کردن شرطی درگاه های پرداخت

برای هر محصول : قابلیت تنظیم برای هر محصول خاص به صورت اختصاصی از ویرایش محصول

تعداد محصول : بر اساس تعداد محصول در سبد خرید که کمتر یا بیشتر از یک تعداد خاص باشند.

دسته بندی خاص : بر اساس دسته بندی خاص بدین صورت که همه محصولات از یک دسته بندی خاص باشند یا اینکه هیچ کدام از محصولات سبد خرید در دسته بندی خاص که شما تعیین کردید نباشند.

روش های حمل و نقل : در این قانون اگر یک روش حمل و نقل خاص در زمان پرداخت انتخاب شده باشد درگاه های پرداخت دلخواه شما برای کاربر فعال یا غیرفعال می شود.

کد کوپن : زمانی که یک کد کوپن خاص استفاده شده یا نشده روش حمل و نقل فعال یا غیرفعال شود.

مجموع سفارش : بر اساس مجموع هزینه سفارش که = یک مقدار خاص باشد درگاه پرداخت خاص فعال یا غیر فعال می شود.

محصولات حراج : در این روش محدودیت درگاه پرداخت شما در صورتی که یک محصول حراج در سبد خرید باشد، میتوانید انتخاب کنید که درگاه پرداخت خاص فعال یا غیرفعال شود.

یک کاربر خاص : محدود به یک مشتری خاص که اگر ایمیل مشتری وارد شده بود فعال شود و یا اگر ایمیل مشتری مورد نظر شما وارد شده بود فعال نشود.

نقش کاربر : بر اساس نقش های خاص مشتری که اگر نقش های مورد نظر شما بودند فعال یا غیرفعال شود.

کد پستی حمل و نقل : افزونه Woocommerce Conditional Shipping and Payments این قابلیت را به شما می دهد که درگاه پرداخت شما بر اساس کد پستی مورد نظر شما که اگر یک کد پستی خاص بود فعال یا غیرفعال شود.

کشور حمل و نقل : محدود به کشور حمل و نقل مشتری، مثلا اگر مشتری از کشور بود روش حمل و نقل دلخواه شما فعال شود و اگر نبود روش حمل و نقل دلخواه

کشور صورتحساب : محدود به کشور مشتری در صورتحساب، مثلا اگر مشتری از کشور ایران بود درگاه پرداخت دلخواه شما فعال یا غیرفعال شود.

کلاس حمل و نقل : بر اساس اگر یک کلاس خاص حمل و نقل در بسته باشد یا نباشید فعال یا غیرفعال خواهد شد.

هنگام خرید اشتراک (ادغام با افزودنی WooCommerce Subscriptions)

برای مشتریان خاص ، نقش مشتری یا اعضای ویژه سایت (ادغام با Woocommerce Memberships)

افزونه درگاه پرداخت و حمل نقل شرطی ووکامرس

فعال یا غیرفعال کردن شرطی روش های حمل و نقل

برای هر محصول : قابلیت تنظیم برای هر محصول خاص به صورت اختصاصی از قسمت ویرایش محصول

تعداد محصول : بر اساس تعداد محصول در سبد خرید که کمتر یا بیشتر از یک تعداد خاص باشند.

دسته بندی خاص : بر اساس دسته بندی خاص بدین صورت که همه محصولات از یک دسته بندی خاص باشند یا اینکه هیچ کدام از محصولات سبد خرید در دسته بندی خاص که شما تعیین کردید نباشند.

کد کوپن : زمانی که یک کد کوپن خاص استفاده شده یا نشده روش حمل و نقل فعال یا غیرفعال شود.

مجموع بسته : بر اساس مجموع هزینه بسته که = یک مقدار خاص باشد، روش حمل و نقل خاص فعال یا غیر فعال می شود.

مجموع سبد خرید : بر اساس مجموع هزینه سبد خرید که = یک مقدار خاص باشد، روش حمل و نقل خاص فعال یا غیر فعال می شود.

یک کاربر خاص : محدود به یک مشتری خاص که اگر ایمیل مشتری وارد شده بود فعال شود و یا اگر ایمیل مشتری مورد نظر شما وارد شده بود فعال نشود.

نقش کاربر : افزونه Woocommerce Conditional Shipping and Payments این قابلیت را به شما می دهد که بر اساس نقش های خاص مشتری که اگر نقش های مورد نظر شما بودند روش های حمل و نقل خاص فعال یا غیرفعال شود.

کد پستی حمل و نقل : بر اساس کد پستی مورد نظر شما که اگر یک کد پستی خاص بود فعال یا غیرفعال شود.

کشور و استان حمل و نقل : محدود به کشور و استان حمل و نقل مشتری، مثلا اگر مشتری از کشور ایران و استان اصفهان بود روش حمل و نقل دلخواه شما فعال شود و اگر نبود غیرفعال شود.

کشور و استان صورتحساب : محدود به استان و کشور مشتری در صورتحساب، مثلا اگر مشتری از کشور ایران و استان تهران بود روش حمل و نقل دلخواه شما فعال شود و اگر نبود غیرفعال شود.

کلاس حمل و نقل : بر اساس اگر یک کلاس خاص حمل و نقل در بسته باشد یا نباشید فعال یا غیرفعال خواهد شد.

هنگام خرید اشتراک (سازگار با افزودنی WooCommerce Subscriptions)

برای مشتریان خاص ، نقش مشتری یا اعضای ویژه سایت (سازگار با Woocommerce Memberships)

افزونه درگاه پرداخت و حمل نقل شرطی ووکامرس

فعال یا غیرفعال کردن شرطی کشورها و استان های حمل و نقل

برای هر محصول : قابلیت تنظیم برای هر محصول خاص به صورت اختصاصی از ویرایش محصول

وزن محصول : بر اساس وزن محصول که وزن محصول کمتر یا بیشتر از یک مقدار خاص باشد.

تعداد محصول : بر اساس تعداد محصول در سبد خرید که کمتر یا بیشتر از یک تعداد خاص باشند.

دسته بندی خاص : بر اساس دسته بندی خاص بدین صورت که همه محصولات از یک دسته بندی خاص باشند یا اینکه هیچ کدام از محصولات سبد خرید در دسته بندی خاص که شما تعیین کردید نباشند.

کد کوپن : زمانی که یک کد کوپن خاص استفاده شده یا نشده روش حمل و نقل فعال یا غیرفعال شود.

مجموع بسته : بر اساس مجموع هزینه بسته که = یک مقدار خاص باشد، روش حمل و نقل خاص فعال یا غیر فعال می شود.

مجموع سبد خرید : بر اساس مجموع هزینه سبد خرید که = یک مقدار خاص باشد، کشور یا استان حمل و نقل خاص فعال یا غیر فعال می شود.

یک کاربر خاص : محدود به یک مشتری خاص که اگر ایمیل مشتری وارد شده بود فعال شود و یا اگر ایمیل مشتری مورد نظر شما وارد شده بود فعال نشود.

نقش کاربر : بر اساس نقش های خاص مشتری که اگر نقش های مورد نظر شما بودند فعال یا غیرفعال شود.

کلاس حمل و نقل : بر اساس اگر یک کلاس خاص حمل و نقل در بسته باشد یا نباشید فعال یا غیرفعال خواهد شد.

هنگام خرید اشتراک (سازگار با افزودنی WooCommerce Subscriptions)

برای مشتریان خاص ، نقش مشتری یا اعضای ویژه سایت (سازگار با Woocommerce Memberships)

افزونه درگاه پرداخت و حمل نقل شرطی ووکامرس

سازگاری با افزونه های مختلف

افزونه Conditional shipping and payments با افزونه های مختلف ساگار است که از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد

  • سازگار با افزونه WooCommerce Memberships
  • سازگار با افزونه WooCommerce Subscriptions
  • سازگار با افزونه WooCommerce Multi-Currency
  • سازگار با افزونه WooCommerce Gift Cards

با خرید از راست چین از پشتیبانی دائمی و 6 ماه ضمانت بازگشت وجه (نقدی) بهره مند خواهید شد

 

بازدید : - بار دسته بندی : تاريخ : 24 آوریل 2021 به اشتراک بگذارید :
دیدگاه کاربران
    • دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
    • دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با محصول باشد منتشر نخواهد شد.