نوب وردپرس

دستگاه اسپکتروفوتومتر Archives - نوب وردپرس

- بار
دستگاه اسپکتروفتومتر چیست و چه کاربردی دارد ؟

دستگاه اسپکتروفتومتر چیست و چه کاربردی دارد ؟

دستگاه اسپکتروفتومتر چیست ؟ اسپکتروفتومتر ابزاری است که میزان نور جذب شده توسط یک نمونه را اندازه گیری می کند. این دستگاه میزان نور جذب شده توسط محلول نمونه را به عنوان تابعی از طول موج اندازه گیری می کند. این روش اندازه گیری مقدار نور جذب شده از طریق محلول نمونه به عنوان اسپکتروفتومتری شناخته می شود . موارد استفاده از اسپکتروفتومتر شامل تجزیه و تحلیل کمی ترکیبات مختلف شناخته شده در یک مخلوط […]